Tietosuojaseloste

Kongaamolle asiakkaiden yksityisyys ja heidän palvelemisensa parhaalla mahdollisella tavalla on ensisijaisen tärkeää. Mikäli haluat asiakkaana tulla unohdetuksi tai poistaa tietosi rekistereistämme, sinun tarvitsee vain ottaa yhteyttä meihin. Pyydettäessä saat luonnollisesti kaikki meidän sinusta keräämämme tiedot nähtäväksesi. Emme myöskään kerää tarpeetonta tai ylimääräistä tietoa asiakkaista, emmekä lähettele turhanpäiten posteja (sähköisenä tai muutenkaan), jotka eivät liity Kongaamon toimintaan millään lailla. Nämä kaikki asiat ovat meille asiakaspalvelua ja asiakkaan kunnioittamista. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tästä asiasta tarkemmin.

Ollaksesi Kongaamon asiakas on sinun hyväksyttävä nämä tietosuojaselosteessa esitetyt tiedot tiedonkeruusta sekä -käytöstä. Tämä hyväksyntä tapahtuu samalla kun teet ostoksia ja vahvistat tilauksesi tai kun luot asiakastilin verkkokauppaamme, tai luovutat tietoja muussa tiedonkeräystilanteessa.

Pääsääntöisesti keräämme ja tallennamme seuraavanlaisia tietoja:

-asiakkaan itse antamia tietoja

-verkkosivujen keräämiä tietoja (evästeitä)

-analytiikan avulla kerättyjä tietoja

Ja miksi? No koska haluamme tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja toimittaa tilauksesi perille parhaalla mahdollisella tavalla. Olisihan se perin hankalaa toimittaa tilaus perille ilman, että asiakas kertoisi esimerkiksi osoitetta minne tilaus lähetetään.


1. Rekisterinpitäjä

Kongaamo
Pyhävedentie 20

52700 Mäntyharju

Puh. 045 678 8063
Sähköposti: info@kongaamo.fi
Y-tunnus 2250343-4

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Osoite: Kongaamo, Marika Konga, Pyhävedentie 20, 52700 Mäntyharju
Puhelin: 045 678 8063
Sähköposti: info@kongaamo.fi


3. Rekisterin nimi

Kongaamon asiakas – ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Kongaamon asiakkuuksien hoitamiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään myös pakettien kulun seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Kongaamon toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin liittyen luovuttamatta henkilötietoja tarpeettomasti ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain asiakkaan suostumuksen, sopimuksen tai hyväksymisen perusteella. Sopimus syntyy tilauksen yhteydessä, suostumus tapahtuu asiakastilin luonnin yhteydessä ja hyväksyminen asiakkaan itse tietojaan luovuttamalla.

5. Kyseessä olevat henkilötietoryhmät (rekisterin tietosisältö)

Asiakasrekisteriin kerätään ja säilytetään seuraavia tietoja:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Tiedot käsitellyistä tilauksista, ostohistoria, tilausnumerot
– Laskutustiedot
– Maksutapatiedot ja maksuvälinetiedot
– Tilausten mahdolliset toimitusten seurantatiedot
– Asiakkaan itse antamat markkinointilupatiedot
– Asiakkaan itse antamat tuotearvostelut tai asiakaskyselyvastaukset
– Asiakkaan itse antamat tiedot tuotteisiin tai tilauksiin liittyen
– Asiakkaan itse antamat mittatiedot

Verkkokauppaan rekisteröityneeltä asiakkaalta lisäksi:
– Käyttäjätunnus
– Salasana
– Asiakasnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti tietojen antaja on asiakas itse. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta. Asiakas voi itse halutessaan tarkistaa tiedot, mitä asiakastilillä on, tai pyytää meitä poistamaan asiakasta koskevat tiedot rekisteristämme. Tarvittaessa voimme hankkia tietoja myös kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi laskutuspalvelusta laskutustietoja tai toimitukseen liittyvissä asioissa voimme etsiä tiedon asiakkaan lähimmästä postitoimipaikasta. Tietoja voidaan siis tarvittaessa kerätä myös yleisistä lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, henkilötietojen vastaanottajat

Keräämiimme ja säilyttämiimme tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille turhaan, vaan esimerkiksi laskutusta, toimitusta tai markkinointia varten, joka on osa meidän liiketoimintaamme. Teemme yhteistyötä luotettavien toimijoiden kanssa ja vastaamme, että hekin käyttävät annettuja ja kerättyjä tietoja luottamuksella ja vain niihin tarkoitettuihin asioihin, mihin ne on kerätty. Esimerkiksi asiakkaan ostaessa Kongaamolta tuotteita, luovutamme tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot yhteisyökumppanille, esim. maksuliikenteen järjestäjälle, kuljetuspalvelun järjestäjälle – sekä tiettyjen tuotteiden toimittamiseen liittyville yhteistyökumppaneille (esim. hattujen valmistaja, joka toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet suoraan omasta toimipisteestään).
Muita tällaisia ulkoistettuja henkilötietojen käsittelijöitä ovat mm. tilitoimisto, maksuliikennepalveluntuottaja, laskutuspalveluntuottaja, markkinointipalveluntuottaja, kuljetuspalveluiden tuottaja.

Käytämme siis myös rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon alihankkijoita ja tietoja voidaan tällöin siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun tuottamisen vuoksi tarpeellista. Huolehdimme tällöinkin tietosuojan riittävästä suojasta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaavat henkilöt.
Fyysisessä muodossa olevat tiedot (kuten esimerkiksi asiakkaan mittojen mukaan tehtävien takkien kaavat) säilytetään lukitussa ympäristössä, ja ne ovat vain Kongaamon henkilökunnan käytettävissä.


9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Kongaamon asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisemiseen, tietojen poistamiseen ja tietyin edellytyksin tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää, aiemmasta luvastaan huolimatta, yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan, sekä markkinointi, ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä sähköisesti Kongaamon asiakaspalveluun.

Kongaamon uutiskirjeen rekisteröity voi halutessasi peruuttaa klikkaamalla uutiskirjeen alareunasta löytyvää linkkiä.

Kirjautumalla omalle asiakastilille, rekisteröity voi tarkistaa omat antamansa tiedot ja tarvittaessa oikaista niitä. Pyrimme kehittämään asiakastilejä niin, että asiakas pystyy hallinnoimaan omia tietojaan parhaalla mahdollisella tavalla. Rekisteröity vastaa itse tietojen oikeellisuudesta ja Kongaamo voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita rekisteröidyn oikaisua pyytäessä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia, että Kongaamo rajoittaa käsittelyä, jos hän kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden, käsittely on lainvastaista, henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin ja muissa tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa kuvatuissa tilanteissa.

Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot voidaan lainsäädännön puitteissa poistaa rekisteristä. Pyyntö pitää esittää kirjallisena.

10. Tietojen säilytys

Säilytämme rekisterin tietoja tarvittavan ajan, jotta rekisterissä kuvattua liiketoimintaa pystytään toteuttamaan. Rekisteröidyt, jotka eivät ole aktiivisia kuuteen vuoteen, poistetaan rekisteristä automaattisesti, jollei laki muuta vaadi. Toimimme rekisterinpidossakin lain puitteissa ja esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa tiettyihin aikaraameihin rekisterinpidon näkökulmasta.

11. Evästeet ja muu seuranta

Kongaamon verkkosivuilla hyödynnetään evästeitä ja muita verkkoseurantatyökaluja. Näiden avulla pystymme keräämään analytiikkaa ja kehittämään verkkosivustoamme ja palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Verkkokaupan toiminta vaatii oikein toimiakseen tietyt evästeet (esim. varaava ostoskori). Voit jälkikäteen halutessasi poistaa evästeet omalta selaimeltasi. Käytämme myös muita seurantatyökaluja ja kuvapistetunnisteita. Näiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaille kohdennettuja mainossisältöjä, eli sisältöjä sellaisista asioista, jotka sinua saattavat kiinnostaa sellaisten sijaan, mitkä eivät sinua välttämättä sinua kiinnosta laisinkaan.

Käytämme verkkosivujemme lisäksi pääsääntöisinä sisältökanavina Facebookia sekä Instagramia, ja näiden sovellusten ja seurantakanavien käyttäminen on osa liiketoimintaamme. Pyrimme kehittämään näitä työkaluja ja selainteknisiä työkaluja siihen suuntaan, että asiakas saisi parhaimman mahdollisen asiakaskokemuksen nyt ja tulevaisuudessa.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli meidän toiminta ei mielestäsi ole soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli emme ole varmistaneet oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä kantelun tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle. Mutta olethan toki ensin meihin yhteydessä, jotta me voisimme korjata ensisijaiset vääryydet ja virheelliset toimintatavat.

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Me Kongaamolla haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa ja viimeisimmän päivityksen päivämäärä lukee aina selosteen lopussa. Käytännöissä saattaa tulla muutoksia tai lainsäädäntö saattaa muuttua tai vaatia muutoksia selosteeseen. Myös tarkennuksia tehdään tarvittaessa. Kaiken takana on kuitenkin ajatus siitä, että haluamme olla avoimia ja palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Emme kerää turhaa tietoa, ja keräämämme tieto pidetään tallessa ja sitä käytetään vain Kongaamon liiketoimintaa varten.

Jos tietosuojaselosteeseen tulee merkittäviä muutoksia, tiedotamme niistä aina erikseen.

Jäikö joku vielä askarruttamaan? Jos jäi, niin laita ihmeessä viestiä sähköpostiin info@kongaamo.fi

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 – päivitetty viimeksi 12.9.2020

Ylös